բոյս

բոյս

Dasnabedian 1995: 425

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,23 17,5
plante

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲՈՅՆ — (բունոյ, ʼի բունոյ, ոց. ʼի բունէ, ʼի բունի.) NBH 1 505 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c, 17c գ. νοσσιά, νεοττία nidus եւս եւ οἱκία, καλιά, σκήνωσις եւն. Բնակարան կամ դադարք թռչնոց. բուն. ... *Բոյն արագլի՝ ապաւէն է նոցա: Անդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՏԱԲՈՅՍ — (բուսոյ.) NBH 1 0376 Chronological Sequence: 6c գ. ἑκβλάστημα germen Բոյս արտաքս ելեալ. ընձիւղ. բողբոջ. ծնունդ վերաբուսեալ. *Վայրի դալարին (է իմանալին՝) արտաբոյս մտացն. իսկ խոտն՝ զգալին, անասո՛ւն հոգւոյն եւ այս բոյս է. Փիլ. այլաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԾԱՂԻԿ — ( ) NBH 1 407 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c, 12c, 13c ա. πολυανθής, πολυάνθεμος multos habens flores Ուր իցէ բազմութիւն ծաղկացն՝ իրօք կամ նմանութեամբ. ... *Ի մարդս բազմածաղիկս եւ յանուշահոտս. Ածաբ. աղքատ.: *Բազմածաղիկ՝ հաւատոյ բոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐՔ — (րուց, րուք.) NBH 1 469 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c գ. որ եւ ԲԱՐՈՅՔ. (լծ. վարք. եւ բերումն. եւ բար, այսինքն պէս.) Բնաւորութիւն. բնութիւն. կամ խառնուած եւ յատկութիւն բնութեան. որ եւ ասի Բոյս բարուց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 499 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 15c գ. φύσις (լծ. հյ. բոյս). natura (իբրու ծնունդ). Նախկին բունն եւ արմատն էակի, կամ բուն իսկն էակի. էութիւն. գոյացութիւն. իսկութիւն. զինչ էն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՂԲՈՋ — (ի, ից, կամ աց, իւք, կամ ոյ, ոց, ովք.) NBH 1 503 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c գ. βλαστός, βλαστή , βλάστημα germen, ὅλυνθος grossus, grossulus Ծիլ բուսոց. բոյս նորոգ ընձիւղեալ. շառաւիղ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՕՇ — I. ( ) NBH 1 0909 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԼՕՇ κυκλάμινον, ος cyclaminum, us; tuber, rapum terrae. որ եւ ԱՐԱՆՑ ԾԱՂԻԿ. Բոյս կամ արմտիք նման գետնախնծորոյ. ... Գաղիան. (Իսկ ռմկ. լօշ ՝ նոյն է ընդ Լաւաշ): II. ԼՕՇ 2 ( ) NBH 1 0909… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՏ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0969 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c գ. χόρτος, χόρτασμα, πόα, βοτάνη foenum, herba, gramen. Բոյս երկրի առ հասարակ. դալարի. բանջար վայրի. լծ. թ. օթ, օթլուգ եւ յն. խօ՛րդօս. (որպէս եւ բօ՛ա, գօդանի. լծ. ընդ բոյս.)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՆԴԱՆԱԲՈՅՍ — (բուսի, ից.) NBH 1 1084 Chronological Sequence: 6c, 11c, 14c գ. ζωόφυτον, τα zoophytum, ta; mediae naturae inter animalia et plantas. Կենդանաբոյս. որ է ընդ մէջ բուսոց եւ շնչաւոր կենդանեաց. *ասեն ոմանք. թէ զիա՛րդ շնչականն սեռ ելով՝ յերիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԱՆՐԱԳՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0207 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c գ. յն. մանրաղօ՛րաս, եբր. տուտայիմ. μανδραγόρας mandragoras, ra. իտ. mandragola. Բոյս կամ թուփ, որ բերէ պտուղ իբր մանր խնձոր ʼի չափ սիսռան, կամ ողկուզակս՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԼՍՈՒՍ — ( ) NBH 1 0014 Chronological Sequence: 12c գ. Բոյս բժշկական. Մխ. բժիշկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.